Transportförsäkring

Vem står risken för gods under yrkesmässig transport

Den som yrkesmässigt transporterar gods har ansvar för de fel man begår som får till följd att godset skadas eller förloras. Den ersättning som lämnas då ansvar föreligger är begränsad till ett antal kronor eller s.k. SDR per kilo eller kolli skadat gods.

För att säkerställa att godset är försäkrat rekommenderar vi att en varutransportförsäkring tecknas. I köpeavtalet framgår vilka leveransvillkor som gäller, dessa innehåller bestämmelser om vem som står risken och vem som tecknar försäkring för gods under transport.

Här finns en sammanställning av hur leveransvillkoren gäller.

Här finns dagsaktuell kurs för SDR.

Övriga typer av transportförsäkring

Egna transporter
Eget gods som transporteras med egna fordon.

Verktygsförsäkring
Verktyg som medförs ute på arbeten.

Kranlyft och trucklyft
Lyft med kran och truck.

Utställningsförsäkring
Egendom på utställning och mässa samt vid transport till och från.

Provkollektion
Medhavd provkollektion för visning.

Vi hjälper er med försäkringar inom

Företag

Fordon

Placering, Liv & Pension

Grupp

Vi har lång erfarenhet, solid försäkringsutbildning och är certifierade enligt branschens standard och krav.