Ansvarsförsäkring

Här beskrivs kort vad olika typer av ansvarsförsäkring gäller för. Definition och omfattning kan skilja mellan försäkringsbolagen. Vid skada är det försäkringsvillkoren som gäller.

 

Ansvarsförsäkringen ersätter skadestånd samt utrednings- förhandlings- rättegångs- och räddningskostnader.

Person- & sakskada
Skadeståndsskyldighet för person och sakskada samt ekonomisk följdskada.

Ren förmögenhetsskada
Skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada.

Försäkring enligt legala krav
Särskilda yrkestitlar och yrkesutövare med legala krav på försäkring såsom Advokat, Auktoriserad och godkänd revisor, Fastighetsmäklare och Försäkringsförmedlare.

Hyrd lokal
Skadeståndsskyldighet vid sakskada på lokal eller del av denna som företaget hyr eller leasar.

Konsultansvar
Skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada som uppkommit genom att konsultföretaget begått fel vid beräkningar, ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar.

Kontrollansvar enligt PBL
Skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada som uppstår vid utövande av funktionen kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen.

Lyftansvar
Skadestånd för person- och sakskada vid yrkesmässigt lyft.

Miljöansvar för Entreprenör och Byggherre
Skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada för vissa skador enligt miljöbalken.

Miljöansvar
Skadeståndsskyldighet för miljöskada enligt ovan vid långtidspåverkan.

Nyckelförlust
Skadeståndsskyldighet för låsbyte i samband med att omhändertagen nyckel förkommit.

Omhändertagen egendom
Skadeståndsskyldighet för sakskada på annans egendom som företaget felaktigt eller bristfälligt åtgärdat vid utförandet av sina åtaganden.

Patientansvar
Skadeståndsskyldighet enligt Patientskadelagen för personskada på patient orsakad av behandlingsskada, materialskada, diagnosskada, infektionsskada, olycksfallsskada eller medicineringsskada.

Speditörsansvar
Skadeståndsskyldighet för Speditör enligt standardavtal NSAB.

Stuveriansvar
Skadeståndsskyldighet vid Stuveri enligt Sveriges Stuvareförbunds Terminalbestämmelser.

Transportöransvar
Skadeståndsskyldighet för transportör enligt Vägtrafiklagen m.fl.

VD- & styrelseansvar
Skadestånd enligt aktiebolagslagen, skattebetalningslagen, arbetsmiljölagen m.fl. som riktas personligen mot befattningshavare i ledning och styrelse

Åtkomst- & återställandekostnad enligt vissa branschavtal
Oundvikliga och skäliga kostnader för lokalisering, åtkomst och montage av reparerad eller utbytt vara enligt materialleveransavtal ABM, ABM fabriksbetong, ALEM och AAVVS.

Vi hjälper er med försäkringar inom

Företag

Fordon

Placering, Liv & Pension

Grupp

Vi har lång erfarenhet, solid försäkringsutbildning och är certifierade enligt branschens standard och krav.