Företagsförsäkring

Våra kontor i Umeå och Lycksele arbetar med Företagsförsäkring

Vårt uppdrag

Tillsammans med er bedömer vi era risker och identifierar ert försäkringsbehov. Därefter upphandlar vi försäkring, analyserar och sammanställer försäkringsofferterna och presenterar resultatet för er. Efter gemensam utvärdering placerar vi försäkringarna hos valda försäkringsgivare.

I uppdraget ingår därefter löpande försäkringsrådgivning, service och försäkringshandläggning. Vid behov kan vi också bistå med support i samband med skador och skadereglering.

Vi hjälper er med försäkringar inom

Företag

Fordon

Grupp

Vi har lång erfarenhet, solid försäkringsutbildning och är certifierade enligt branschens standard och krav.