Vagnskadeförsäkring

Här beskrivs kort vad vagnskadeförsäkringen gäller för. Definition och omfattning kan skilja mellan försäkringsbolagen. Vid skada är det försäkringsvillkoren som gäller. 

Vagnskadeförsäkringen ersätter skada genom yttre olyckshändelse. Försäkringen ersätter också skadegörelse på fordonet som orsakas av annan person.

Vagnskadeförsäkringen ger samma skydd som när fordonet har vagnskadegaranti från tillverkaren.

Självriskreducering

Försäkringen är i regel en tilläggsförsäkring för personbil och lätt lastbil som ger självriskreducering vid kollision med djur samt vid skadegörelse.

Vi hjälper er med försäkringar inom

Företag

Fordon

Placering, Liv & Pension

Grupp

Vi har lång erfarenhet, solid försäkringsutbildning och är certifierade enligt branschens standard och krav.