Trafikförsäkring

Här beskrivs kort vad trafikförsäkringen gäller för. Vid skada är det försäkringsvillkoren som gäller. 

Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag.

Trafikförsäkring ska tecknas från och med samma dag som man blir ägare till fordonet om det inte är avställt i Vägtrafikregistret. Om försäkring inte tecknas utgår en förhöjd avgift från Trafikförsäkringsföreningen. Vid ägarbytesanmälan av registreringspliktigt fordon annulleras försäkringen med automatik hos försäkringsbolaget och den nye ägaren är skyldig att teckna försäkring.

Försäkringen ersätter personskador till följd av trafik med försäkrat fordon. Högsta ersättningsbelopp är 300 MSEK.

Försäkringen gäller inte för skada på fordonet eller på egendom som transporteras i fordonet.

Försäkringen kan ersätta skador på egendom beroende på vad som skadats och vem eller vad som är orsak till olyckan. Försäkringen ersätter inte ägares eller användares egendom.

Ersättningen kan jämkas om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan.

Försäkringen gäller med förhöjd självrisk vid brott, för ungdom och vid kollision med luftfarkost.

Trafikförsäkringsplikt

I 2§ trafikskadelagen (SFS 1975:1410) finns bland annat följande regler:

”Trafikförsäkring skall finnas för motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret och inte är avställt samt för annat motordrivet fordon som brukas i trafik här i landet.”

Exempel på motordrivna fordon som ska ha trafikförsäkring om de inte är avställda i Vägtrafikregistret: Personbil, Lastbil, Buss, Motorcykel, Moped, Traktor, Fyrhjuling, Snöskoter, Trädgårdstraktor/åkgräsklippare med dragkrok eller dragögla, Truck

För motorredskap gäller trafikförsäkringsplikt om de är framförda av förare i eller på motorredskapet och antingen har en tjänstevikt över 2 000 kg eller en konstruktiv hastighet över 30 km/h.

Redskap med tjänstevikt understigande 2 000 kg är trafikförsäkringspliktiga om de har en väsentlig transportfunktion, t.ex:

  • har flak, skopa, gaffel, tråg eller tank (utöver fordonets bränsletank) eller
  • har en dragfunktion eller
  • har fler säten än förar- och manöversäte eller
  • används till transport genom annan förflyttning av motorredskapet med dess förare än i moment där motorredskapet används som arbetsredskap och förflyttning av motorredskapet enbart inom eller mellan arbetsområden

Trafikförsäkring ska tecknas av:

  • den som äger fordonet
  • den som köpt fordonet på avbetalning
  • den som leasar fordonet minst ett år

Motordrivna fordon som bara körs inom ett helt inhägnat tränings- eller tävlingsområde behöver inte ha trafikförsäkring. Det innebär exempelvis att en oförsäkrad cross-mc måste transporteras till och från träning/tävling, den får inte köras på vägen.

Kontakta oss eller trafikförsäkringsföreningen, TFF, om du är osäker på om ditt fordon är trafikförsäkringspliktigt eller inte.

Vi hjälper er med försäkringar inom

Företag

Fordon

Placering, Liv & Pension

Grupp

Vi har lång erfarenhet, solid försäkringsutbildning och är certifierade enligt branschens standard och krav.