Hyrbil & Avbrottsförsäkring

Här beskrivs kort vad hyrbil- och avbrottsförsäkringen gäller för. Vid skada är det försäkringsvillkoren som gäller. 

Hyrbilsförsäkring för personbil och lätt lastbil ersätter 75 % av dygns- och kilometerkostnaden för hyrbil om ditt fordon blir stulet eller skadat och du behöver en hyrbil. Om du väljer att inte hyra bil får du istället en kontant dagsersättning. I vissa försäkringsbolag måste skadehändelsen omfattas av försäkringen för att avbrottsersättning ska utgå, hos andra räcker det med att den är ersättningsbar. Ersättning utgår vanligen i max 45-60 dagar.

Avbrottsförsäkring för tunga fordon och motorredskap lämnar dygnsersättning enligt schablon vid ersättningsbar skada. Ersättningens storlek avgörs av fordonstyp, ålder, vikt, nyvärde m.m., eller enligt en fastställd tabell. Karenstid är vanligen 1-5 dygn. Ersättning utgår vanligen i max 45-60 dagar.

Vi hjälper er med försäkringar inom

Företag

Fordon

Placering, Liv & Pension

Grupp

Vi har lång erfarenhet, solid försäkringsutbildning och är certifierade enligt branschens standard och krav.