Delkaskoförsäkring

Här beskrivs kort vad de olika delarna i delkaskoförsäkringen gäller för. Definition och omfattning kan skilja mellan försäkringsbolagen. Vid skada är det försäkringsvillkoren som gäller. 

Delkaskoförsäkringen omfattar brand, stöld, glas, maskin, räddning och rättsskydd.

Förutom det försäkrade fordonet så omfattas i regel normal utrustning som hör till fordonet samt en extra uppsättning hjul.

  • Brandförsäkringen ersätter skador orsakade av brand, blixtnedslag, explosion eller kortslutning i kablar och ledningar
  • Stöldförsäkringen ersätter skada genom stöld, tillgrepp och rån
  • Glasförsäkringen ersätter vind- sido- eller bakruta som genombrutits, spräckts eller krossats
  • Maskinskadeförsäkringen ersätter skador som berör motor, växellåda och kraftöverföring
  • Räddningsförsäkringen ger ersättning för bärgning vid driftsstopp
  • Rättsskyddsförsäkringen ersätter ombuds- och rättegångskostnader vid vissa tvister som har samband med fordonet
  • Avställningsförsäkring tecknas då fordonet är avställt hos Transportstyrelsen och inte används. 

Vi hjälper er med försäkringar inom

Företag

Fordon

Placering, Liv & Pension

Grupp

Vi har lång erfarenhet, solid försäkringsutbildning och är certifierade enligt branschens standard och krav.