Våra tjänster

Faval Försäkring är försäkringsförmedlare som distribuerar och lämnar råd om försäkring. Vi agerar på våra kunders uppdrag och är inte genom avtal begränsade till något eller några få försäkringsbolag. Våra uppdragsgivare är alla typer av företag och organisationer. Vi är specialister inom företagsförsäkringföretagsmotor och gruppförsäkring.

Företag- & Fordonsförsäkring

Vi analyserar ert företags risksituation, behov av och önskemål om skadeförsäkring och föreslår ett optimalt försäkringsskydd. Vi upphandlar försäkring, utvärderar och presenterar de anbud som lämnats från försäkringsbolagen. Vi står därefter för löpande skötsel och rådgivning i försäkringsfrågor. 

Gruppförsäkring

Vår ägare Säkra har upphandlat ett antal olika kundgruppförsäkringar till bra villkor och priser som vi kan erbjuda våra kunder.

Vi hjälper er med försäkringar inom

Företag

Fordon

Grupp

Vi har lång erfarenhet, solid försäkringsutbildning och är certifierade enligt branschens standard och krav.