Om oss

Vi har kontor i Umeå och Lycksele

Faval Försäkring bildades i januari 1988 och har funnits på marknaden sedan det blev möjligt att professionellt distribuera företagsförsäkring och personförsäkring i Sverige. Vi verkar huvudsakligen på vår lokala marknad i norra Sverige. Vi har lång erfarenhet, solid försäkringsutbildning och är certifierade enligt branschens standard och krav. Faval Försäkring arbetar enligt god försäkringsdistributionssed och agerar hederligt, rättvist och professionellt. Vi är långsiktiga, lyhörda, flexibla och enkla att nå. Vår strävan är att bidra med kvalificerade tjänster som ger nöjda kunder.

Faval Försäkring förvärvades av Säkra i september 2021. Vi ser fram emot att vara en del av Säkra-koncernen som genomgår en fantastiskt spännande transformation. Vi är är övertygade om att vi tillsammans kommer att kunna möta våra kunders behov på ett ännu bättre sätt framöver.

Faval Försäkring är medlem i Svenska Försäkringsförmedlares förening (Sfm). Sfm företräder merparten av de förmedlare och företag som har tillstånd av Finansinspektionen. Sfm verkar för att upprätthålla god försäkringsförmedlarsed samt för att tillvarata medlemmarnas yrkesintressen. Detta sker bland annat genom juridisk rådgivning, utbildningar och ett etiskt regelverk.

Försäkringsförmedlarna i Faval Försäkring är certifierade av InsureSec. InsureSec är ett institut för självreglering som är bildat av Svenska försäkringsförmedlares förening (Sfm), och en majoritet av de marknadsledande försäkringsbolagen. InsureSec ska säkerställa att  försäkringsförmedlare agerar korrekt, professionellt och med kundens bästa för ögonen.

Vi hjälper er med försäkringar inom

Företag

Fordon

Grupp

Vi har lång erfarenhet, solid försäkringsutbildning och är certifierade enligt branschens standard och krav.