Försäkringsgivare Sak

Faval Försäkring agerar på uppdrag av våra kunder och är inte genom avtal begränsade till något eller några få försäkringsbolag.

Vi distribuerar försäkringar från:

AIG, Alandia, Berkley, Chubb, Dina Försäkringar, Euro Accident, Europeiska ERV, Folksam, Gjensidige, Gouda, If Skadeförsäkring, Moderna Försäkringar, Länsförsäkringar, Nordeuropa Försäkring, Protector, RSG, Svedea, Trygg Hansa, Zurich och Ålands Försäkringar.

Vi distribuerar de produkter som ovanstående försäkringsbolag erbjuder samt de som upphandlas via vår branschorganisation Tydliga.