Information om företagsförsäkring och virus

Nedanstående är generell information om avbrotts- och tjänstereseförsäkring. Vid skada gäller respektive försäkringsbolags försäkringsvillkor.    

 

Företagsförsäkring med icke livsmedelshanterande verksamhet

Försäkringen ersätter minskat eller förlorat täckningsbidrag som uppstår till följd av en brand- inbrott- eller vattenskada i företagets byggnad eller hyrda lokal. Ersättning lämnas även för skadebegränsande kostnader.

Begränsad ersättning lämnas också:

  • om tillträde till företaget hindras av polismyndighet eller räddningstjänst
  • vid oförutsett avbrott i tillförsel utifrån av el, gas, vatten, värme eller data- och telekommunikation
  • vid ersättningsbar brand- inbrott- eller vattenskada hos kund eller leverantör inom Norden som får till följd att leverans inte kan fullföljas

Karens är vanligen 24 – 48 timmar

Kommentar: Försäkringen gäller inte vid TB-förlust till följd av smitta.

 

Epidemiavbrott / Smittavbrott i livsmedelshanterande verksamhet

Försäkringen ersätter minskat eller förlorat täckningsbidrag som uppstår till följd av att myndighet med stöd av lag ingriper mot den försäkrade verksamheten för att hindra spridning av smittsam sjukdom.

Karens är vanligen 24 – 72 timmar

Kommentar: Det krävs att en myndighet med stöd av lagen stänger just er verksamhet för att förhindra smitta, d.v.s. inte om en allmän begränsning utfärdas. Förlust till följd av att en kund eller leverantör har stängt eller till följd av minskat antal kunder ersätts inte. Inte heller om man själv väljer att stänga.

 

Avbrott vid arbetsoförmåga

Försäkringen kan tecknas för en eller flera personer i företaget. Försäkringen lämnar ersättning till företaget vid försäkrad persons arbetsoförmåga eller dödsfall. I vissa försäkringsbolag ersätts verifierade fasta kostnader, i andra utgår ersättning per månad med valt försäkringsbelopp.

Karens är vanligen 1 månad

Kommentar: Försäkring tecknas vanligen för nyckelperson i fåmansbolag. Ersättning utgår då försäkrad person är sjukskriven i mer än en månad.

 

Tjänsteresa

Kontrollera UD:s reserekommendationer  https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/

Vid resa eller avbeställning till område som inte är riskområde gäller försäkringen enligt villkor. Om området blir ett riskområde under pågående vistelse lämnas vanligen ersättning för evakuering.

Vid avbeställning av resa till riskområde: kontakta resebyrå eller flygbolag för av- eller ombokning av biljetter. Kostnader som inte kan ersättas av resebyrå eller flygbolag kan ersättas via avbeställningsförsäkring.