Person

Vårt kontor i Luleå arbetar med placering och personförsäkring.

Placering

Alla som har pengar sparade bör med vissa mellanrum se över sina placeringar. Det är viktigt att placeringarna som helhet har en sammansättning som stämmer överens med vad man vill uppnå med sitt sparande.

På Faval Försäkring hjälper vi dig att se över ditt sparande. Genom att vi har ett heltäckande utbud av sparformer och placeringsalternativ, kan vi alltid hitta de lösningar som passar dina behov bäst.

Personförsäkring

Tillsammans med dig går vi igenom din situation för att få en tydlig bild av just ditt försäkringsbehov. Därefter tar vi fram och går igenom olika försäkringslösningar från olika försäkringsbolag. Det slutgiltiga valet av försäkringslösning ligger sedan naturligtvis hos dig.