Sjukförsäkring

En sjukförsäkring är ett komplement till sjukpenningen från Försäkringskassan och betalar ersättning upp till 90 % av aktuell inkomstnivå om du blir långvarigt sjuk eller arbetsoförmögen efter ett olycksfall.

  • Sjukskrivningsgrad: minst 25 %
  • Karens: minst 90 dagar
  • Ersättningsperiod: 36 månader eller till 65 års ålder
  • Utbetalning: månadsvis
  • Tecknas av: Person 16-64 år ansluten till nordisk försäkringskassa
  • Hälsoförklaring krävs