Livförsäkring

Med en livförsäkring kan du framför allt lindra de ekonomiska följderna för dina närstående om du skulle avlida.

Ett skattefritt engångsbelopp utbetalas till den du valt som förmånstagare. Ett ekonomiskt tillskott som kanske betyder att dina nära inte behöver flytta eller ta stora beslut i en svår situation.