Fordon

Våra kontor i Umeå, Lycksele och Piteå arbetar med fordonsförsäkring.

Fordonsförsäkring

Vårt uppdrag

Tillsammans med er fastställer en försäkringsplan för era fordon. Därefter upphandlar vi försäkring, analyserar och sammanställer försäkringsofferterna och presenterar resultatet för er. Efter gemensam utvärdering placerar vi försäkringarna hos valda försäkringsgivare.

I uppdraget ingår dessutom löpande försäkringsrådgivning, service och försäkringshandläggning. Om så önskas kan vi också bistå med support i samband med skador och skadereglering.

  • Enskilda fordon
  • Fordonsflottor
  • Yrkestrafik
  • Entreprenadmaskiner