Våra tjänster

Faval Försäkring är försäkringsförmedlare som lämnar råd om och distribuerar försäkring. Vi agerar på våra kunders uppdrag och är inte genom avtal begränsade till något eller några få försäkringsbolag.

Våra uppdragsgivare är alla typer av företag, organisationer, kommuner och landsting, företagsägare samt kapital- och förmögenhetsägare.

Vi är specialister inom sakförsäkring, företagsmotorgruppförsäkringliv- & pensionsförsäkring och kapitalplacering.

 

Vårt uppdrag Sakförsäkring och motor

Vi analyserar ert företags risksituation, behov av och önskemål om skadeförsäkring och föreslår ett optimalt försäkringsskydd. Vi upphandlar försäkring, utvärderar och presenterar de anbud som lämnats från försäkringsbolagen. Vi står därefter för löpande skötsel och rådgivning i försäkringsfrågor. Våra kontor skadeförsäkring ligger i Umeå och Piteå.

 

Vårt uppdrag Personförsäkring och Placering

Vi är lämnar råd om tjänstepensioner, sparande, placering samt liv- och pensionsförsäkring. Våra råd baseras på individuella förutsättningar för företaget, personers familjesituation, riskvillighet, framtidsplaner m.m. Vårt kontor personförsäkring ligger i Luleå.

 

Gruppförsäkring

Vår branschorganisation Tydliga har upphandlat en rad s.k. gruppförsäkringar till bra villkor och priser som vi erbjuder våra kunder.

 

Pris

I de fall försäkringar placeras hos en försäkringsgivare som utbetalar provision utgör provisionen ersättning för vårt arbete.

I de fall försäkringar placeras hos en försäkringsgivare som inte utbetalar provision utgörs vår ersättning av den premierabatt som försäkringsgivaren lämnar för försäkringar som distribueras via försäkringsförmedlare.

För eventuella tjänster som inte är försäkringsdistribution fakturerar vi enligt särskild överenskommelse.